ust
baca temizligi
BACA TEMİZLEME Doğalgaz baca temizleme fuel-oil baca temizleme, katı yakıt baca temizleme, restaurant baca temizleme işleri yapılır...
Basında Biz Blog Sayfamız
YAĞLI KANAL TEMİZLEME Davlumbaz ile baca arasında ençok yağ tutan bölümdür. Mutlaka temizleme yapılmalıdır...

Çalışma Prensiplerimiz

  1. İsteğiniz üzere sistemlerinizin keşfi ücretsiz yapılıp, yapacağımız işlem ve maliyet bedeli tarafınıza teklif ile sunulur. Uygun gördüğünüz takdirde ise temizleme tarihi ve saati kararlaştırılır.
  2. Bilgisayarlı kanal robotuyla temizlik öncesi ve temizlik sonrası görüntüler CD'ye kaydedilip yetkiliye teslim edilir.
  3. Mutfak sistemleri, Davlumbaz ve Motorlarınız köpüklü yıkama sistemi ile yağlı, kurumlu yatay kanallarınız kimyasal ilaçlarla hijyenik olarak temizleme yapılır.
  4. Havalandırma, jeneratör kanallarınız hava ve vakumlu makinalarla temizleme yapılır.
  5. Çalışma esnasında gerekirse kontrol kapaklarının montajı tarafımızdan yapılır.
  6. Temizleme sonrası sertifikanız yönetiminize sunulacaktır.

Doğalgaz Temizleme Raporu

igdas dogalgaz raporu       Sertifika sahibi, tesisatın kontrolü esnasında ilgili test raporlarını iletim veya dağıtım şirketine teslim eder. Test raporuna, baca kontrol ve uygunluk raporu da eklenir. Baca kontrol ve uygunluk raporu olmayan iç tesisat işletmeye alınmaz. Baca kontrol ve uygunluk raporu teslim alınıncaya kadar doğal gaz verilmez. Yönetmeliğin tamamı okumak için tıklayınız.


baca temizleme 3
alt
DAVLUMBAZ TEMİZLEME ızgara ve ocakların üzerinde buhar ve yağların ilk temas ettiği yerdir. Temizleme yapılmalıdır....
MOTOR TEMİZLEME Mutfak sistemlerinin içindeki yağların dışarı atılmasını sağlar. Temizleme gereklidir ...
KAZAN TEMİZLEME Isıtma ve üretim kazan temizleme işleri yapılır...